Езикът на тялото при бебетата

Важно е да знаете, че през първата година след своето раждане, децата преживяват бурно развитие на мозъка, по време на което се развиват еднакво бързо и двете полукълба. Дясното полукълбо отговоря за невербалната комуникация – т.е. движенията на различните части на тялото, а лявата – за речевите способности. Смята се, че на колкото повече позитивни стимули се подлага мозъкът, толкова повече потенциалът му се разгръща. И, казвайки позитивни стимули, специалистите обикновено визират четене, игра, танцуване, пеене, разглеждане на картинки, подаването на различни предмети, тяхното…